Tag: hajj one day

Baitullah, Rumah Allah yang Begitu Sederhana

Ka’bah yang berada di dalam “rumah Allah” sesungguhnya bukan merupakan rumah yang megah tidak pula terbuat dari emas dan berlian. Justru sebaliknya, ka’bah didirikan dari batu-batu yang disusun oleh tangan seorang manusia yang mengutamakan Allah SWT di atas segalanya, yaitu Nabi Ibrahim as. Bersama putranya, Ismail as ditegakkanlah bangunan sederhana yang direkatkan dengan penuh ketaqwaan …

Continue reading